AKTUALNOŚCI

MIT Technology Review ogłasza konkurs dla młodych innowatorów z Europy
Ruszają nominacje do drugiej polskiej edycji konkursu Innovators Under 35
Prestiżowy magazyn MIT Technology Review rozpoczyna kolejną europejską edycję konkursu we Francji, Belgii, Niemczech, Hiszpanii oraz w Polsce. W tym roku MIT Technology Review wyłoni również trzech europejskich finalistów międzynarodowego konkursu Innovators Under 35. Celem projektu Innovators Under 35 Europe 2016 jest odnajdywanie młodych liderów w różnych dziedzinach nowych technologii w krajach takich jak Belgia, Niemcy, Francja, Hiszpania oraz Polska.
Nominacje do polskiej edycji konkursu rozpoczną się 10 Lutego br. Wszyscy zainteresowani kandydaci powinni mieć poniżej 35 lat przed końcem 2016 roku oraz innowacyjny projekt technologiczny do zaprezentowania w konkursie.
Po zakończeniu nominacji, panel ekspertów M IT Technology Review wyłoni najlepsze projekty,a dwoje spośród dziesięciu finalistów otrzyma dodatkowy tytuł "Innovator of the Year" oraz "Social Innovator". W tym roku wyróżnione zostaną również trzy najmocniejsze projekty spośród wszystkich złożonych w konkursie prac w całej Europie.
Pod koniec roku, zamykając europejską edycję konkursu 2016, cała społeczność I nnovators under 35 spotka się na szczycie europejskim S ummit Europe podczas którego omówi i zaproponuje rozwiązania dla aktualnych, globalnych problemów społecznych w Europie.
Nominacje do konkursu odbywają się przez platformę online: http://www.innovatorsunder35.com/nominations i potrwają do 14 kwietnia br.

Szanowni Państwo
W związku z trwającym konkursem w działaniu 1.4 POPW Wzór na konkurencję, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych, które odbędą się w pięciu miastach wojewódzkich Polski Wschodniej. Podczas spotkań potencjalni beneficjenci otrzymają m.in. szczegółowe informacje na temat działania, kryteriów wyboru projektów oraz audytu wzorniczego jako skutecznej drogi do innowacji produktowej w firmie. Zachęcamy do udziału w spotkaniach lub śledzenia transmisji on-line.
Więcej informacji o spotkaniach znajdą Państwo na stronie: http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/spotkania-informacyjne-w-polsce-wschodniej-dotyczace-dzialania-14-wzor-na-konkurencje-polska-wschodnia/
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwój Polski Wschodniej
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
e-mail: monika.majewska@mir.gov.pl tel. + 48 22 273 82 11
www.facebook.com/polskawschodnia www.mir.gov.pl

Ogłoszenie o przetargach


Regionalny Park Przemysłowy ŚWIDNIK Sp. z o.o., 21-045 Świdnik, Al. Lotników Polskich 1, Polska, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 000244632, Kapitał zakładowy w całości wpłacony 7 072 000,00 zł, NIP: 712-297-19-61, REGON 060058518 ogłasza przetarg w trybie art. 701, 703 - 705 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) dotyczący wykorzystania produktów projektu indywidualnego: Zapewnienie rozwoju innowacji poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz stworzenie bazy dla klastra producentów lotniczych i Centrów Badawczo – Rozwojowych w Regionalnym Parku Przemysłowym ŚWIDNIK” realizowanego z PO RPW 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szczegóły znajdują się w zakladce Przetargi - aktualne postępowania.

Bon na innowacje dla MSP

 • Pobierz informacje


 • Konkursu Polski Produkt Przyszłości
  Rusza XVIII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
  Celem Konkursu, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja: jednostka naukowa-przedsiębiorca, z krajów Unii Europejskiej. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95434.asp oraz http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95417.asp

  "Duży bon" na innowacje
  Ruszył konkurs w ramach projektu: "Duży bon na innowację".
  Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną. Pomoc finansowa w ramach Programu udzielana jest w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego do kwoty 50 000 na zasadach refundacji i stanowi pomoc de minimis.

 • Wsparcie w ramach "Dużego bonu na innowacje"
 • Procedura "Duży Bon"